20 September 2010

Siri Tarbiyah 1 - Golongan yang tercicir @ futur!! (Bahagian 1)

Sumber : Buku...Golongan yang tercicir di sepanjang jalan dakwah oleh Fathi Yakan....

Tujuan penulisan dan ulasan ini semata-mata untuk memperingatkan diri dan sahabat-sahabat seperjuangan agar terus istiqamah dan berhati-hati dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal berlaku. Walaupun seringkali kita tertipu dengan diri dengan merasakan bahawa tarbiyah yang dilalui banyak dan lama....kita jangan lupa kerana banyk faktor-faktor lain yang mampu mencicirkan kita atau dengan bahasa lainnya....futur.....semoga Allah swt menetapkan diri dalam kerja-kerja dakwah ini hingga akhir hayat.

Antara sebab-sebab utama keciciran ini adalah:
1) Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan (harakah).
2) Sebab-sebab yang berkaitan dengan individu.
3) Sebab-sebab luar yang menekan.

InsyaAllah kita akan sama-sama melihat dan memerhatikan di mana diri kita dan adakah terdapatnya sifat-sifat dan keadaan-keadaan ini yang melanda jiwa dan rohani kita kini.

1) Sebab-sebab yang berhubung dengan gerakan (harakah).
Ada tujuh (7) sebab-sebab yang khusus terhadap kemungkinan keciciran ini berlaku:
a) Kelemahan sudut tarbiyah.
b) Tidak meletakkan seseorang di tempat yang sesuai.
c) Tidak membahagi-bahagikan kerja kepada anggota.
d) Tidak mengambil berat hal ahli.
e) tidak menyelesaikan persoalan dengan segera.
f) Pertikaian dalaman.
g) Pimpinan tidak layak.

Huraian dan ulasan akan dibuat pada siri tarbiyah 2....insyaAllah... 

No comments:

Post a Comment

Sila komen....